צור קשר מלגות ופרסים מידע לחברי הסגל מינויים והעסקה טפסים תקנונים נהלים כניסה לתפקיד דף הבית

מידע לחברי סגל


מידע לחבר הסגל האקדמי הבכיר החדש - באוניברסיטת חיפה

ידיעון לסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת חיפה

תדריך להכנת קורות חיים ורשימת פרסומים

קול קורא לעידוד המחקר

ערכת מחקר


טפסים


טופס להגשת בקשה לניצול קרן קשרי מדע
קרן קשרי מדע בינלאומיים - נוהל

טופס להגשת בקשה לתעסוקה נוספת
תעסוקה נוספת של חברי סגל אקדמי - נוהל

בקשה למפרעה


| דף הבית | צור קשר | מלגות ופרסים | מידע לחברי הסגל| מינויים והעסקה | תקנונים | נהלים | כניסה לתפקיד