צור קשר מלגות ופרסים מידע לחברי הסגל מינויים והעסקה טפסים תקנונים נהלים כניסה לתפקיד דף הבית

כניסה לתפקיד

פעולת החוג מבוססת על שתוף פעולה בין גורמים רבים בתוך החוג ומחוצה לו. עם זאת, לשני אנשים תפקיד מפתח בהצלחת החוג ופעולתו התקינה - ראש החוג ומרכזת החוג. מדובר בשני תפקידים מורכבים, רבי משימות, מלאי אחריות, ועם זאת אין בידינו כיום להציע להם הכשרה מוסדית מסודרת. אתר זה מיועד לסייע לראש החוג ומרכזת החוג בעת כניסתם לתפקיד ובמהלכו ולהכשירם לנהל את החוג בצורה יעילה ומקצועית.

באתר נמצא מסמך מפורט הכולל נהלים וקוים מנחים ('תקנון חוגי') לגבי פעולתו הסדירה של החוג ותפקודו. המסמך כולל פירוט על תפקידי ראש החוג, מרכזת החוג וחברי הסגל; על הוועדות שיש להקים בכל חוג; על בעלי התפקידים; על אופן קבלת ההחלטות; ועל פעילויות ואירועים שונים הקשורים לחיי החוג. בנוסף, יש באתר לוח זמנים סטנדרטי של פעילות אוניברסיטאית וחוגית מחייבת ומוצעת החוזרת מידי שנה.תקנון חוגי

לו"ז לפעילות אקדמית ומנהלית בחוג


| דף הבית | צור קשר | מלגות ופרסים | מידע לחברי הסגל| מינויים והעסקה | תקנונים | נהלים | כניסה לתפקיד