צור קשר מלגות ופרסים מידע לחברי הסגל מינויים והעסקה טפסים תקנונים נהלים כניסה לתפקיד דף הבית

ארגז כלים - אתר מלווה לניהול עבודת החוג

אתר זה נועד לסייע לעבודת הניהול השוטפת של ראש החוג ומרכזת החוג והוא עומד גם לשימושם של כלל חברי הסגל ומכיל מידע רב אודות זכויותיהם, חובותיהם ואופן מילוי תפקידיהם השונים בחוג. בליבת האתר ניצבת טיוטת מסמך התקנון החוגי ולצידה מקובצים כל התקנונים והנהלים האוניברסיטאיים הרלוונטיים לעבודת החוג ולתפקודם של אנשי הסגל בו.

האתר הינו חלק ממאמץ פקולטתי ליצור מסגרת של נהלים וקוים מנחים המאפשרים פעולה סדירה של החוגים ותפקודם לאורך זמן, חלוקת סמכויות ואחריות בין חברי החוג, השתלבות מהירה של בעלי תפקידים חדשים, וכתוצאה מכך גם שיפור התקשורת ויחסי העבודה בין חברי החוג והפיכת הפקולטה למקום נעים יותר.

מעצם מטרתו, אתר זה נועד להתחדש ולהתרחב. כל הערה, משוב, ורעיונות לתוספות ושינויים יתקבלו בהערכה (צור קשר).


| דף הבית | צור קשר | מלגות ופרסים | מידע לחברי הסגל| מינויים והעסקה | תקנונים | נהלים | כניסה לתפקיד