צור קשר מלגות ופרסים מידע לחברי הסגל מינויים והעסקה טפסים תקנונים נהלים כניסה לתפקיד דף הבית

נהלים

נוהל תכנון והכנה של מינויים אקדמיים בפקולטות

נוהל אירועים באוניברסיטה

נוהל בחירת עובד מצטיין

נוהל הזמנת אירוח וכיבוד

נוהל טיפול בסל קליטה של חבר סגל חדש

נוהל כנסים מדעיים

נוהל שיגור דואר למרצים בחו"ל

נוהל תכנון מערכת הלימודים בפקולטות

נוהל החזר הוצאות נסיעה לסגל האקדמי

נוהל הזמנה ואירוח של מרצים וחוקרים מחו"ל

נוהל אישור תוכניות לימודים חדשות

נוהל העסקת קרובי משפחה והוראת ילדים

נוהל העסקת עמיתי הוראה

נוהל סיורים לימודיים בארץ

נוהל סיורים לימודיים בחו"ל

נוהל הענקת גמולי תפקיד לסגל האקדמי

נוהל מלגות

נוהל טיפול בבחינות בפקולטות

נוהל נסיעות לחוקרים שלא מהתקציב הרגיל

תקנון משמעת תלמידים

נוהל תקציבי מחקר

נוהל תעסוקה נוספת לסגל האקדמי

נוהל הסתייעות במתנדבים באוניברסיטה

נוהל טיפול בבקשות לשבתון או חל"ת

| דף הבית | צור קשר | מלגות ופרסים | מידע לחברי הסגל| מינויים והעסקה | תקנונים | נהלים | כניסה לתפקיד