צור קשר מלגות ופרסים מידע לחברי הסגל מינויים והעסקה טפסים תקנונים נהלים כניסה לתפקיד דף הבית

מינויים והעסקה

סדרי העסקה סגל אקדמי בכיר

הסכם קיבוצי ארצי לסגל אקדמי זוטר

הנחיות להעסקה בעזרה בהוראה לפי שעות

שיקולים ואמות מידה למינוי והעלאה בדרגה


הליך שימוע

הנחיות להליך שימוע

פרוטוקול שימוע לעובד

זימון לשימוע

מצגת דיני עבודה


| דף הבית | צור קשר | מלגות ופרסים | מידע לחברי הסגל| מינויים והעסקה | תקנונים | נהלים | כניסה לתפקיד