צור קשר מלגות ופרסים מידע לחברי הסגל מינויים והעסקה טפסים תקנונים נהלים כניסה לתפקיד דף הבית

תקנונים

תקנון אקדמי

תקנון חובותיו של העובד האקדמי

תקנון למינויים והעלאות באוניברסיטת חיפה

תקנון משמעת לתלמידים

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר שני

תקנון לימודים לתואר שלישי


| דף הבית | צור קשר | מלגות ופרסים | מידע לחברי הסגל| מינויים והעסקה | תקנונים | נהלים | כניסה לתפקיד